BB心語

第四次參與老友記的活動了,
 今次探訪相當有新年氣氛,,有玉樹臨風,儀容貴氣的財神駕到,只
見他滿面笑容,財氣十足,令到在場的公公婆婆及眾老友記們,笑逐顏開,
跟著係蚊蚊創意十足的迎春接褔遊戲,公公婆婆都爭著玩,
再加上貓貓親手做的香甜可口馬蹄糕,睇見都流口水,食得大家津津有味,
我為所有老友記志工對服務長者的誠意而感動,
更看見公公婆婆的高興而開心。

                                                                                           BB

 
                                                                                                                                              返回前頁
 留言區